Oficjalne stanowisko Dyrektora Szko?y
Dodane przez admin dnia Listopad 25 2019 13:53:18
W?zina, dnia 25.11.2019r
Szanowni Pa?stwo

W zwi?zku z licznymi pomówieniami dotycz?cymi zatrucia pokarmowego w naszej szkole , dementuj? informacj?. Dolegliwo?ci dzieci spowodowane s? wirusow? chorob? uk?adu pokarmowego a nie spo?yciem posi?ku szkolnego. Prosz? Was o rzetelne przekazywanie sprawdzonych informacji na grupach spo?eczno?ciowych(grupach klasowych).

Dyrektor Szko?y: Agnieszka Bi?as