Szko?a Pami?ta
Dodane przez admin dnia Listopad 03 2019 17:19:19
„Szko?a Pami?ta”

Treść rozszerzona
W ramach upami?tnienia Tych, którzy zapisali si? w histori?, nasza placówka przyst?pi?a do akcji MEN „Szko?a Pami?ta”. Uczniowie odwiedzili pobliskie lokalne miejsce pami?ci jakim jest cmentarz je?ców wojennych z okresu I Wojny ?wiatowej. M?odzie? symbolicznie zapali?a znicze oraz z?o?y?a kwiaty upami?tniaj?c postaci i wydarzenia tego okresu. Piel?gnowanie pami?ci wydarze? historycznych jest wa?nym aspektem dla naszej spo?eczno?ci szkolnej.