Stawiamy na przedszkolaki
Dodane przez admin dnia Październik 24 2018 19:12:31
Pragniemy poinformować, iż Gmina Elbląg uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.: „Stawiamy na przedszkolaki - nowe miejsca przedszkolne i dodatkowe zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Gminy Elbląg”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r.
Treść rozszerzona
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) poprzez:
a) utworzenie dla 53 dzieci 3 i 4-letnich (26dziew., 27chłop.) 4 nowych grup przedszkolnych tj. 1 nowego Oddziału Przedszkolnego (OP) przy SP w Pilonie, 1 OP przy SP w Węzinie, 1 OP przy SP w Nowakowie oraz 1 OP przy SP w Gronowie Górnym,
b) zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przez okres 12 miesięcy,
c) realizację dodatkowych zajęć zwiększające szanse edukacyjne 141 dzieci,
d) wydłużenie godzin pracy OWP Pilonie, Węzinie i Gronowie Górnym,
e) podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 12 (12K) nauczycieli, pracujących w OP objętych wsparciem.

Załączony dokument:
- ogłoszenie

Wartość projektu: 1 445 615,66 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 228 773,26 zł