BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

Ptasi Piknik

?ycie szko?yW sobot?, 5 pa?dziernika 2019 roku grupa uczniów z Publicznej Szko?y Podstawowej w W?zinie, wraz z opiekunkami Jolant? Boss i Renat? Kur bra?a udzia? w otwartej edukacji ornitologicznej podczas IX Ptasiego Pikniku w Krynicy Morskiej. Organizatorem imprezy by?o Nadle?nictwo Elbl?g w ramach obchodów Europejskich Dni Ptaków. W programie przewidziane by?y ró?norodne zaj?cia – aktywne obserwacje jesiennych migracji ptaków, rozpoznawanie gatunków na ilustracjach i w naturze, poznanie metod od?owu i obr?czkowania ptaków, zbijanie budek l?gowych, opowie?ci o przyrodzie, lesie i gospodarce le?nej, konkursy z nagrodami i wiele innych. Oczywi?cie nie zabrak?o spaceru po pla?y, chocia? wiatr mocno dmucha? w twarz. Obowi?zkowym punktem programu by?o wej?cie na Gór? Pirata i obserwacje ptaków, Zalewu Wi?lanego i Zatoki Gda?skiej z wie?y widokowej. Podczas zaj?? uczniowie wzbogacili swoj? wiedz?, doskonalili umiej?tno?ci i rozwijali w?asne pasje przyrodnicze.
Dowóz uczniów na imponuj?ce zaj?cia ornitologiczne zosta? sfinansowany ze ?rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za po?rednictwem Elbl?skiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Bardzo serdecznie dzi?kujemy Pani Wies?awie Kami?skiej za umo?liwienie nam wzi?cia udzia?u w przepi?knych zaj?ciach terenowych.
Jolanta Boss
Wygenerowano w sekund: 0.02
741,319 Unikalnych wizyt