BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

Stawiamy na przedszkolaki

Programy realizowane w ramach projektów unijnychG?ównym celem projektu jest zwi?kszenie dost?pno?ci i jako?ci edukacji przedszkolnej w Gminie Elbl?g (woj. warmi?sko-mazurskie) poprzez:
a) utworzenie dla 53 dzieci 3 i 4-letnich (26dziew., 27ch?op.) 4 nowych grup przedszkolnych tj. 1 nowego Oddzia?u Przedszkolnego (OP) przy SP w Pilonie, 1 OP przy SP w W?zinie, 1 OP przy SP w Nowakowie oraz 1 OP przy SP w Gronowie Górnym,
b) zapewnienie bie??cego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przez okres 12 miesi?cy,
c) realizacj? dodatkowych zaj?? zwi?kszaj?ce szanse edukacyjne 141 dzieci,
d) wyd?u?enie godzin pracy OWP Pilonie, W?zinie i Gronowie Górnym,
e) podniesienie umiej?tno?ci i kompetencji zawodowych 12 (12K) nauczycieli, pracuj?cych w OP obj?tych wsparciem.

Za??czony dokument:
- og?oszenie

Warto?? projektu: 1 445 615,66 z?. Dofinansowanie projektu z UE: 1 228 773,26 z?
Wygenerowano w sekund: 0.01
741,337 Unikalnych wizyt