BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

WIECZOREK POETYCKI

?ycie szko?y
W ?rod? 9 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej w W?zinie mogli?my prze?y? niezapomniane chwile podczas Wieczorku Poetyckiego, zorganizowanego przy wspó?pracy z Gminn? Bibliotek? Publiczn? w Komorowie ?u?awskim, któr? reprezentowa?a Pani Beata W?sik. Spotkanie u?wietni?a swoj? obecno?ci? lokalna poetka, Pani Zofia Szydzik. W przygotowanej z tej okazji sali zgromadzi?y si? dzieci z klas IV-VI. Pi?tna?cioro z nich zaprezentowa?o swoje ulubione utwory poetyckie. M?odzi arty?ci z wielkim zaanga?owaniem i sercem interpretowali dzie?a znanych i mniej znanych poetów polskich. W spotkaniu uczestniczy?o troje dzieci z klasy trzeciej, które popisa?y si? du?ymi umiej?tno?ciami recytatorskimi Deklamowanym wierszom towarzyszy?y d?wi?ki subtelnej muzyki oraz specjalnie dobrana grafika. Szeroki zakres tematyczny wprowadzi? wszystkich obecnych w magiczny ?wiat poezji. Dodatkow? atrakcj? wieczoru by? wyst?p naszego go?cia, Pani Zofii Szydzik, która zapozna?a uczniów ze swoj? twórczo?ci? oraz rozda?a morze autografów.
Kameralna atmosfera spotkania przy ?wiecach i du?e zainteresowanie uczniów sk?aniaj? do kontynuacji przedsi?wzi?cia.

Galeria zdj?? Link
Wygenerowano w sekund: 0.01
741,344 Unikalnych wizyt