BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

KonkursySukcesy naszych uczniów
Nie ma w kalendarzu dni bardziej uroczystych ni? Bo?e Narodzenie, kiedy to tradycja ??czy si? ze wspó?czesno?ci?, a rodzinna przesz?o?? z tera?niejszo?ci?. Wszyscy dajemy si? ponie?? atmosferze pe?nej duchowych wzrusze?, domowego ciep?a i harmonii. Pi?kna tradycja wspólnego kol?dowania sk?oni?a uczennice Szko?y Podstawowej w W?zinie – Sandr? Ba?aban z klasy VI i Ol? Szewczak z klasy V do uczestnictwa w III Mi?dzyszkolnym Konkursie Kol?d i Pastora?ek organizowanym przez Szko?? Podstawow? Nr 21 w Elbl?gu. Kol?dy i pastora?ki ?piewali uczniowie z 15 szkó? z Elbl?ga i okolic. Sandra Ba?aban i Ola Szewczak otrzyma?y wyró?nienie w kategorii zespo?y za wykonanie pastora?ki pt. ”?pij Dziecino” . Laureaci i wyró?nieni wyst?pili 17 stycznia w Koncercie Kol?d i Pastora?ek w Katedrze ?w. Miko?aja w Elbl?gu. Honorowy patronat nad Koncertem obj?? Biskup Elbl?ski Jacek Jezierski oraz Prezydent Elbl?ga Witold Wróblewski.
Ogromne emocje, stres, ekscytacja, pierwszy wyst?p przed tak du?? i obc? publik?, towarzyszy?y Sandrze i Oli. Otuchy i wsparcia dodawa?a dziewczynkom pani dyrektor Krystyna Bohdanowicz oraz pani Agnieszka Bi?as, która przygotowa?a uczennice do udzia?u w konkursie. Mimo mrozu za oknem podczas spotkania panowa?a sympatyczna i ciep?a atmosfera pe?na ?yczliwo?ci i u?miechu.
Bezcennym jest zobaczy? ca?? moc wsparcia jak? prowadz?cy, nauczyciele i rodzice starali si? przekaza? m?odym artystom.
Taki wieczór ??czy wszystkich, wyzwala niezapomniane emocje i zostawia wspomnienia do których kiedy? b?dziemy si? u?miecha?…
Agnieszka Bi?as
Wygenerowano w sekund: 0.01
760,426 Unikalnych wizyt